Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản (Tin học Căn bản)

Theo quy định của kỳ thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, để đạt được chứng chỉ, chúng ta cần trả lời đúng ít nhất 15 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 30 câu. Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN xin giới thiệu một số câu hỏi trắc nghiệm để bạn ôn tập cho kỳ thi sắp tới.

Câu 1: Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:

a) Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài
b) Cache, Bộ nhớ ngoài
c) Bộ nhớ ngoài, ROM
d) Đĩa quang, Bộ nhớ trong

Câu 2: Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì?

a) Chia sẻ tài nguyên
b) Nhãn hiệu của một thiết bị kết nối mạng
c) Thực hiện lệnh in trong mạng cục bộ
d) Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục bộ

Câu 3: Cho biết cách xóa một tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin?

a) Chọn thư mục hay tập tin cần xóa -> Delete
b) Chọn thư mục hay tập tin cần xóa -> Ctrl + Delete
c) Chọn thư mục hay tập tin cần xóa -> Alt + Delete
d) Chọn thư mục hay tập tin cần xóa -> Shift + Delete

Câu 4: Các thiết bị nào thông dụng nhất hiện nay dùng để cung cấp dữ liệu cho máy xử lý?

a) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Máy in (Printer)
b) Máy quét ảnh (Scanner)
c) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse) và Máy quét ảnh (Scanner)
d) Máy quét ảnh (Scanner), Chuột (Mouse)

Câu 5: Khái niệm hệ điều hành là gì?

a) Cung cấp và xử lý các phần cứng và phần mềm
b) Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thông tin bằng máy tính điện tử
c) Nghiên cứu về công nghệ phần cứng và phần mềm
d) Là một phần mềm chạy trên máy tính, dùng để điều hành, quản lý các thiết bị phần cứng và các tài nguyên phần mềm trên máy tính

Câu 6: Trong soạn thảo Word, để kết thúc 1 đoạn và muốn sang 1 đoạn mới, bạn sử dụng tổ hợp phím nào?

a) Ctrl – Enter
b) Enter
c) Shift – Enter
d) Word tự tự động, không cần bấm phím

Câu 7: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì?

a) Primary memory
b) Receive memory
c) Secondary memory
d) Random access memory

Câu 8: Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng?

a) Ram
b) Rom
c) Router
d) CPU

Câu 9: Dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft là gì?

a) Google Drive
b) Mediafire
c) OneDrive
d) Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 10: Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là:

a) Menu pad
b) Menu options
c) Menu bar
d) Tất cả đều sai

image

Các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập tin học cơ bản

Xem thêm chi tiết về các câu hỏi trắc nghiệm này tại đây

FEATURED TOPIC