Mạch dao động dịch pha: Biến năng lượng một chiều thành dòng xoay chiều hình sin

Mạch dao động dịch pha là một công nghệ quan trọng trong viễn thông và công nghệ thông tin. Nó cho phép chuyển đổi nguồn cung cấp một chiều thành dòng xoay chiều hình sin có tần số theo yêu cầu. Mạch dao động này có khả năng tạo ra các dao động có tần số từ vài Hz đến vài trăm MHz. Cùng tìm hiểu về nguyên tắc hoạt động của mạch dao động dịch pha và các mạch thực hiện chức năng này.

Nguyên tắc chung phân cực Transistor

Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai mạch dao động dịch pha phổ biến: Mạch dao động dùng khung LC và Mạch dao động ba điểm điện cảm.

Mạch dao động dùng khung LC

Tác dụng linh kiện

Trong mạch dao động dùng khung LC, Transistor Q được sử dụng để khuếch đại và duy trì dao động. R1, R2 được sử dụng để điều chỉnh điểm làm việc cho Transistor Q. Khung LC là khung dao động có tần số dao động riêng.

Nguyên lý làm việc

Mạch dao động dùng khung LC hoạt động theo nguyên lý pha đảo. Tín hiệu ra của mạch này có pha ngược với tín hiệu vào. Điều này đảm bảo rằng mạch sẽ dao động ở đầu ra và tạo ra tín hiệu hình sin có tần số f. Khi mạch làm việc ổn định, tín hiệu ra có biên độ ổn định.

Mạch dao động ba điểm điện cảm

Trong mạch dao động ba điểm điện cảm, các linh kiện như L1, L2, C1 tạo khung cộng hưởng và tạo tần số dao động riêng cho mạch. Tín hiệu hồi tiếp lấy trên cuộn L2 điều chỉnh điện áp của Transistor Q và đưa về cực B của nó.

Cả hai mạch đều có cấu trúc và nguyên tắc hoạt động khá phức tạp. Chúng đáp ứng nhu cầu của viễn thông và công nghệ thông tin hiện đại. Với tầng học tập về viễn thông, công nghệ thông tin, bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về các mạch này.

Bài tập thực hành

Bài 1

Cho mạch điện sau:

a. Phân tích nguyên lý làm việc của mạch.
b. Thực hành lắp ráp mạch theo các trị số linh kiện đã cho và thực hiện các yêu cầu sau:

  • Sử dụng máy đo hiện sóng khảo sát dạng sóng ra.
  • Tính tần số dao động của mạch (f = 1 / 2πRC).

Bài 2

Cho mạch điện sau:

a. Phân tích nguyên lý làm việc của mạch.
b. Thực hành lắp ráp mạch theo các trị số linh kiện đã cho và thực hiện các yêu cầu sau:

  • Sử dụng máy đo hiện sóng khảo sát dạng sóng ra.
  • Tính tần số dao động của mạch.

Các bài tập trên sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng về các mạch dao động dịch pha. Hy vọng bạn đã có cái nhìn rõ hơn về công nghệ này và khám phá thêm nhiều ứng dụng hơn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông.