Thông tư 31/2023/TT-BGTVT: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giao thông Vận tải

Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
Ngày ban hành: 08/11/2023
Ngày có hiệu lực: 01/01/2024

Được biết, vào ngày 08/11/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 31/2023/TT-BGTVT với mục đích hướng dẫn chi tiết về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông Vận tải. Đây là một bước quan trọng trong việc nâng cao phẩm chất, đạo đức và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, và nhân viên trong ngành.

Nghĩa vụ và điều kiện nhận Kỷ niệm chương

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông Vận tải Việt Nam”

Kỷ niệm chương này được trao tặng hoặc truy tặng cho cá nhân thuộc ngành Giao thông Vận tải, bao gồm cả những người đang công tác và những người đã nghỉ hưu. Để đạt được Kỷ niệm chương này, cá nhân cần đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Có thời gian công tác đủ 20 năm trở lên đối với nam và 15 năm trở lên đối với nữ.
  • Có thời gian ít nhất 5 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, Cục hoặc tương đương trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải hoặc lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải – Xây dựng.
  • Đối với cá nhân chuyển công tác hoặc rời khỏi ngành Giao thông Vận tải sang ngành khác, cần có thời gian công tác đủ 25 năm liên tục, trong đó có ít nhất 10 năm công tác trong ngành Giao thông Vận tải đối với nam và 8 năm công tác trong ngành Giao thông Vận tải đối với nữ.

Lưu ý: Đối với những cá nhân làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hoặc các địa phương có chế độ phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên, thời gian công tác thực tế sẽ được nhân với hệ số 1,5.

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông Vận tải Việt Nam” (dành cho cá nhân ngoài ngành)

Kỷ niệm chương này được trao tặng cho những cá nhân ngoài ngành Giao thông Vận tải khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  • Có công lao, thành tích xuất sắc trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, hoặc quản lý có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Giao thông Vận tải Việt Nam, và được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến thống nhất từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, ngành quản lý.
  • Có sáng kiến, giải pháp hoặc công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển của ngành Giao thông Vận tải Việt Nam, và được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến thống nhất từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, ngành quản lý.
  • Có đóng góp nguồn lực (trí tuệ, tài chính hoặc vật chất) góp phần xây dựng và phát triển ngành Giao thông Vận tải Việt Nam, và được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến thống nhất từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, ngành quản lý.
  • Có công lao trong xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng và phát triển ngành Giao thông Vận tải Việt Nam.

Không xét tặng Kỷ niệm chương cho những cá nhân tự ý bỏ việc, bị kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử. Trong trường hợp cá nhân bị xử lý kỷ luật, thời gian thi hành kỷ luật không được tính vào thời gian để xét tặng Kỷ niệm chương. Sau khi hết thời hạn thi hành kỷ luật ít nhất 01 năm mới có thể xem xét tặng Kỷ niệm chương.

Trách nhiệm thực hiện của địa phương

  • Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không yêu cầu ban hành văn bản mới hoặc bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành.
  • Trách nhiệm khác: Không yêu cầu trách nhiệm khác.
  • Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông Vận tải

Giao thông vận tải
Hình ảnh minh họa: Giao thông vận tải

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết trong Thông tư 31/2023/TT-BGTVT về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giao thông Vận tải. Thông tư này sẽ góp phần khẳng định tầm quan trọng của những cá nhân có đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành và đồng thời khuyến khích mọi người trong ngành Giao thông Vận tải nỗ lực hơn nữa để đạt được những thành tích xuất sắc và sự phát triển bền vững cho ngành này.

FEATURED TOPIC