Hướng dẫn đọc giá trị điện trở cho người mới

Điện trở là một linh kiện điện tử rất phổ biến và trên thân của nó thường có những vạch màu đặc trưng. Có một câu hỏi thường gặp liên quan đến linh kiện này là: Làm thế nào để tính giá trị của một điện trở?

Để biết giá trị của một điện trở, bạn có thể sử dụng đồng hồ đo ohm hoặc đọc mã màu trên thân điện trở. Tiêu chuẩn quốc tế CEI 60757 (1983) quy định một bảng mã màu để tính giá trị của một điện trở (điều này cũng áp dụng cho tụ và một số linh kiện điện tử khác). Màu sắc trên điện trở được quy ước thành các chữ số theo bảng sau:

Bảng mã màu điện trở

Tính giá trị điện trở

 • Đối với điện trở 4 vạch màu:

  • Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ ba: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ tư: Chỉ giá trị sai số của điện trở
 • Đối với điện trở 5 vạch màu:

  • Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng trăm trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ ba: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ tư: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
  • Vạch màu thứ năm: Chỉ giá trị sai số của điện trở

Ví dụ: Điện trở màu vàng, cam, đỏ tương ứng với chữ số là: 4,3,2. Hai chữ số đầu tiên tạo số 43. Chữ số thứ 3 (2) là lũy thừa của 10. Cách tính như sau: 43 × 10^2 = 4300Ω

Ví dụ khác: Một điện trở màu xanh dương, vàng, đỏ, nâu, nâu, tương ứng với các chữ số là 6,4,2,1,1. Giá trị được tính như sau: 642 × 10^1 ± 1% = 6420Ω ± 1%

Tại sao có sự khác biệt giữa giá trị lý thuyết và giá trị thực tế?

Giá trị đo được không bao giờ chính xác nhưng phải ở trong khoảng dung sai của điện trở. Ví dụ: Điện trở 100Ω với dung sai 5% có thể đo được trong khoảng từ 95Ω đến 105Ω.
Làm thế nào để tính toán khoảng dung sai? Khoảng dung sai của điện trở được tính bằng phần trăm của giá trị lý thuyết. Ví dụ: Điện trở 220Ω với dung sai 10%. Do đó, giá trị của dung sai là 220 × 10% = 22.
Do đó, khoảng dung sai là 220 ± 22, giá trị nằm trong khoảng từ 198 đến 242, đôi khi được ký hiệu là [198,242].

Làm thế nào để biết hướng đọc các vạch màu của điện trở?

Thông thường, vạch màu đầu tiên sát với cạnh nhất. Vạch dung sai nằm xa hơn so với những vạch trước đó.

Làm thế nào để viết giá trị của một điện trở?

Thông thường, các tiền tố sẽ được thêm vào sau giá trị điện trở.

Ví dụ: 12 kΩ = 12000 Ω

Ví dụ: 3,4 MΩ = 3400000 Ω

Điện trở 3 vạch màu có tồn tại không?

Một điện trở tối thiểu cần có 4 vạch màu. Tuy nhiên, đôi khi vạch cuối cùng có thể bị bỏ qua vì nó chỉ thể hiện dung sai, trong trường hợp này có thể hiểu giá trị dung sai là cao nhất: 20%.

Phần mềm đọc màu điện trở

Đối với những người mới và không quen tính toán, có thể tham khảo phần mềm đọc màu điện trở Resistor Color Coder. Phần mềm này sẽ giúp bạn đọc điện trở 4 hoặc 5 vạch màu.

Phần mềm đọc màu điện trở

Phía bên phải giao diện phần mềm là lựa chọn số vạch điện trở. Sau đó, chọn màu sắc từng vạch bằng cách bấm vào màu tương ứng trên map màu. Phần mềm sẽ hiển thị kết quả ở khung nhỏ bên phải và dung sai kèm theo.

Link tải phần mềm: [Tại đây](Link download phần mềm)