Chính sách ưu đại về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Tất cả những gì bạn cần b

Chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là một chủ đề quan trọng mà bạn cần hiểu để tận dụng lợi ích từ việc đầu tư kinh doanh. Chính sách này được quy định trong Thông tư 78/2014/TT-BTC và các sửa đổi, bổ sung sau này. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi này và các thủ tục thực hiện.

1. Chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và các sửa đổi, bổ sung, chính sách ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định như sau:

 • Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC và thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

 • Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

 • Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Thuế suất ưu đãi áp dụng trong thời gian mười năm (10 năm) và áp dụng đối với:

 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong các lĩnh vực như: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm văn hóa).

 • Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%.

 • Địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi quy định là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009.

 • Việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

 • Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới.

 • Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới, thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

 • Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ năm được cấp Giấy chứng nhận công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định trong Thông tư 78/2014/TT-BTC và các sửa đổi, bổ sung sau này như sau:

 • Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

 • Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được.

 • Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế, cơ quan thuế sẽ xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Với thông tin chi tiết và chính sách ưu đãi này, bạn có thể hiểu rõ hơn về cách tận dụng lợi ích thuế và thực hiện các thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp của bạn.

FEATURED TOPIC