Mạch phát hồng ngoại IR: Tìm kiếm những hiệu ứng ánh sáng tốt hơn

IR LED Circuit

Công dụng:
Mạch phát hồng ngoại IR được sử dụng để phát hiện ánh sáng cường độ và cảm biến cường độ ánh sáng. Nó giúp phát hiện chỉ có ánh sáng trực tiếp ở phía trước của bộ cảm biến, tìm kiếm cho các hiệu ứng ánh sáng tốt hơn.

Các tính năng mô-đun Mạch phát hồng ngoại IR:

 1. Phát hiện cường độ ánh sáng và độ sáng của môi trường xung quanh: Mạch phát hồng ngoại IR có thể phát hiện cường độ ánh sáng và độ sáng của môi trường xung quanh. So với điện trở cảm quang, tính năng định hướng của nó tốt hơn. Nguồn ánh sáng có thể cảm nhận được một hướng cố định.

 2. Điều chỉnh độ nhạy: Mạch phát hồng ngoại IR có tính năng điều chỉnh độ nhạy đối với màu xanh trong điều chỉnh chiết áp kỹ thuật số.

 3. Điện áp hoạt động: Mạch phát hồng ngoại IR hoạt động với điện áp 3.3V – 5V.

 4. Hình thức đầu ra: Mạch phát hồng ngoại IR có hai hình thức đầu ra, bao gồm DO đầu ra chuyển đổi kỹ thuật số (0 và 1) và AO đầu ra điện áp analog 5V.

 5. Dễ dàng lắp đặt: Mạch phát hồng ngoại IR có thiết kế với lỗ bu lông cố định, giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng.

 6. Kích thước nhỏ: Mạch phát hồng ngoại IR có kích thước nhỏ gọn, chỉ 3.2cm * 1.4cm.

Hướng dẫn sử dụng Mạch phát hồng ngoại IR:

 1. Mô-đun quang điện nhạy cảm nhất với cường độ ánh sáng xung quanh: Mạch phát hồng ngoại IR thường được sử dụng để phát hiện độ sáng và cường độ ánh sáng của môi trường xung quanh. Trong hầu hết các trường hợp, nó có thể được sử dụng với mô-đun cảm biến quang điện. Nguồn ánh sáng hướng cố định.

 2. Đầu ra chuyển đổi kỹ thuật số: Mô-đun không có ánh sáng hoặc cường độ ánh sáng không đạt được ngưỡng quy định, đầu ra cổng DO sẽ cao. Khi cường độ ánh sáng môi trường xung quanh vượt quá giá trị ngưỡng, kết quả đầu ra DO của mô-đun sẽ ở mức độ thấp.

 3. Kết nối trực tiếp với vi điều khiển: Tiểu cầu có thể kết nối đầu ra kỹ thuật số D0 trực tiếp với vi điều khiển. Vi điều khiển sẽ nhận biết giá trị cao-thấp từ đó phát hiện những thay đổi về cường độ ánh sáng trong môi trường.

 4. Kích hoạt các cửa hàng: Kết nối đầu ra kỹ thuật số D0 của mạch phát hồng ngoại IR với mô-đun lái xe cửa hàng để kích hoạt chúng.

 5. Kết nối với mô-đun AD: Đầu ra tấm nhỏ AO tương tự có thể được kết nối với mô-đun AD. Thông qua chuyển đổi AD, bạn có thể nhận được các giá trị chính xác hơn về cường độ ánh sáng xung quanh.

Mạch phát hồng ngoại IR là một công cụ hữu ích trong việc phát hiện cường độ ánh sáng và độ sáng của môi trường xung quanh. Với các tính năng độc đáo và dễ sử dụng, nó là lựa chọn hoàn hảo cho các dự án liên quan đến ánh sáng.