Cách điền Phiếu đánh giá công chức 2022 và các hướng dẫn

Hãy cùng tìm hiểu về phiếu đánh giá công chức và cách điền phiếu này một cách chính xác để tổng kết năm làm việc của bạn. Phiếu đánh giá công chức là một trong những văn bản quan trọng ghi lại kết quả đánh giá và xếp loại công chức, được lưu trữ trong hồ sơ công chức. Bạn có thể hiểu phiếu đánh giá công chức là một công cụ để xác định phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của công chức.

Phiếu đánh giá công chức là gì?

Phiếu đánh giá công chức giúp ghi lại kết quả đánh giá và xếp loại công chức. Đây là một phần quan trọng của hồ sơ công chức và nằm trong phạm vi quy định tại Nghị định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Mẫu số 02 của phiếu đánh giá công chức đã được ban hành tại Phụ lục theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP.

Ngoài phiếu đánh giá công chức, hồ sơ công chức còn bao gồm biên bản cuộc họp nhận xét, đánh giá, nhận xét của cấp ủy nơi công tác (nếu có) và kết luận, thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức của cấp có thẩm quyền.

Hằng năm, công chức được đánh giá để đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình trong suốt một năm làm việc.

Mẫu phiếu đánh giá, phân loại công chức mới nhất 2022

Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá công chức mới nhất được quy định bởi Chính phủ và áp dụng cho tất cả các công chức trong cơ quan Nhà nước:

Mẫu phiếu đánh giá công chức

Hình ảnh minh họa: Phiếu đánh giá công chức mới nhất

Hướng dẫn điền phiếu đánh giá phân loại công chức kèm ví dụ

Phiếu đánh giá công chức bao gồm 04 phần:

 • Công chức tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của mình theo các tiêu chí: Chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

 • Tự đánh giá, nhận xét, xếp loại chất lượng của công chức: Căn cứ vào các ưu điểm, nhược điểm của mình, công chức tự đánh giá bản thân thuộc một trong 4 tiêu chí: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

 • Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức.

 • Kết quả đánh giá, phân loại công chức của cấp có thẩm quyền. Căn cứ vào ưu, nhược của công chức để đưa ra đánh giá, phân loại công bằng, minh bạch nhất.

Dưới đây là ví dụ chi tiết cách điền vào mẫu phiếu đánh giá công chức:

6 nội dung chính dùng để đánh giá công chức cuối năm 2022

Theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức hiện đang có hiệu lực, công chức được đánh giá theo các tiêu chí sau:

 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

 • Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

 • Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

 • Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Riêng với công chức lãnh đạo, quản lý, ngoài những nội dung nêu trên còn được đánh giá theo:

 • Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý.

 • Năng lực quản lý, lãnh đạo.

 • Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.

Tiêu chí xếp loại đánh giá công chức mới nhất

Không chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung đánh giá công chức, mà các tiêu chí xếp loại công chức cũng có sự thay đổi. Hiện tại, công chức được xếp loại thành 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá và xếp loại chất lượng công chức không chỉ được lưu vào hồ sơ công chức mà còn được công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức được đánh giá.

Lưu ý, công chức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý như sau:

 • Cho thôi việc: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp.

 • Bố trí công tác khác hoặc không bổ nhiệm lại: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 2 năm liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ.

 • Bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn: Không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và trong 3 năm có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Thời điểm đánh giá hàng năm công chức

Theo quy định tại Nghị định 90, công chức được đánh giá từng năm công tác. Việc đánh giá công chức được thực hiện tại các thời điểm sau đây:

 • Hằng năm, trước ngày 15/12 hàng năm: Trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 • Trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng.

 • Khi kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái.

 • Trước khi nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm lại, điều động.

 • Theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp với đặc thù công việc: Căn cứ vào yêu cầu quản lý.

Lưu ý: Nếu bạn vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản trong thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, bạn sẽ cần làm báo cáo tự đánh giá và gửi cho cơ quan, tổ chức đang công tác để thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định.

Trên đây là mẫu phiếu đánh giá công chức chuẩn theo quy định của Chính phủ và các hướng dẫn chi tiết. Hãy dựa vào ví dụ và cân nhắc tình hình thực tế của mình để điền thông tin, đảm bảo sự trung thực và khách quan.

Nếu bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ và giải đáp.

FEATURED TOPIC