Hỗ Trợ Đồ Án: Xây dựng một Website Bán Hàng Online

Trong quá trình làm đồ án, tôi đã xây dựng một trang web bán hàng trực tuyến với nhiều chức năng hữu ích. Trang web bán hàng này cung cấp thông tin về các loại quần áo thời trang, những mẫu mã đẹp hiện nay và đáng tin cậy. Khách hàng có thể xem chúng ngay trên trang web này mà không cần phải đăng nhập.

Khả năng mua hàng tiện lợi

Trang web cho phép khách hàng có thể mua hàng và xem sản phẩm một cách dễ dàng, không cần phải đăng nhập. Bằng cách này, khách hàng có thể mua các sản phẩm theo ý muốn mà không gặp bất kỳ ràng buộc nào. Trang web cũng cung cấp cho quản trị viên một giao diện dễ sử dụng và dễ quản lý, cho phép quản lý thông tin về dịch vụ, thương hiệu, loại hàng, kiến thức và tin tức.

Đóng góp kiến thức mới và nâng cao kỹ năng

Qua việc tự tìm hiểu và xây dựng trang web này, cùng với sự hướng dẫn từ giáo viên, tôi đã thu thập được nhiều kiến thức mới về công nghệ xây dựng trang web và quy trình triển khai một dự án web. Tôi hiểu rõ hơn về quy trình kinh doanh khi xây dựng một trang web bán hàng và cách đưa thông tin lên mạng. Tuy nhiên, trang web bán quần áo của tôi vẫn còn một số chức năng chưa được hoàn thiện và không đúng với mong muốn ban đầu. Giao diện và tùy chỉnh màu sắc vẫn chưa chuyên nghiệp. Trang web cũng chưa cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ cho người dùng trong quá trình tạo mới trang web. Vì công nghệ web vẫn còn mới và lạ đối với tôi, một số chức năng trong hệ thống vẫn còn lỗi và chưa được triển khai hoàn chỉnh.

Hướng phát triển tiếp theo của đề tài

Sau khi nghiên cứu và thực hiện đề tài, tôi đã có kế hoạch phát triển tiếp theo như sau:

Kết quả đạt được:

  • Xây dựng thành công một trang web bán hàng đơn giản.
  • Hiển thị sản phẩm theo từng loại để dễ dàng tìm kiếm.
  • Tích hợp thanh toán online qua VNPAY và MoMo.
  • Quản lý sản phẩm, đơn hàng, nhân viên, số lượng hàng và doanh thu.

Giới hạn của đề tài:

  • Thiết kế và xây dựng trang web còn thiếu kinh nghiệm.
  • Các chức năng quản lý chưa tối ưu.

Hướng phát triển:

  • Phát triển thông báo phản hồi từ hệ thống tới người dùng.
  • Tạo thêm hiệu ứng để trang web trở nên thú vị hơn.
  • Hoàn thiện các chức năng quản lý.
  • Xây dựng thêm nhiều trang web để tích lũy kinh nghiệm.

Trên đây là những thành tựu và những hạn chế của đề tài, cũng như những kế hoạch phát triển tiếp theo mà tôi đã đề ra. Tuy chưa hoàn thiện, nhưng trang web bán quần áo này là một bước cải thiện đáng kể trong việc tạo ra một trang web bán hàng chuyên nghiệp.

FEATURED TOPIC