Mẫu bản nhận xét giờ dạy của Giáo viên

Nhận xét giờ dạy của giáo viên là một hoạt động quan trọng và cần thiết trong quá trình học tập và giảng dạy. Bằng cách nhận xét, giáo viên có thể nhận được phản hồi từ đồng nghiệp, biết được những điểm mạnh và yếu của mình, từ đó tự hoàn thiện kỹ năng giảng dạy.

loi nhan xet giao vien-min
Mẫu bản nhận xét giờ dạy của Giáo viên – Nguồn ảnh: Pexels

Biên bản nhận xét giờ dạy của giáo viên là gì

Biên bản nhận xét giờ dạy của giáo viên là một tài liệu ghi lại những nhận xét, đánh giá và góp ý của người dự giờ đối với giáo viên dạy tại lớp. Biên bản này có mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy, rèn luyện kỹ năng dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau.

Biên bản nhận xét giờ dạy của giáo viên thường bao gồm các nội dung sau:

  • Thông tin về giáo viên dạy, người dự giờ, môn học, lớp học, thời gian dạy và dự giờ.
  • Nội dung bài dạy, kế hoạch bài dạy, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, tình huống dạy học, kết quả đạt được, ưu điểm và nhược điểm của bài dạy.
  • Nhận xét, đánh giá và góp ý của người dự giờ về các khía cạnh của bài dạy, như mục tiêu bài học, nội dung bài học, phương pháp dạy học, tương tác giữa giáo viên và học sinh, kiểm tra và đánh giá học sinh, thái độ và tinh thần của giáo viên, v.v.
  • Kết luận và đề xuất của người dự giờ về cách cải thiện bài dạy, những điểm cần chú ý và khắc phục, những điểm cần duy trì và phát huy, v.v.

Mẫu bản nhận xét giờ dạy của giáo viên

Mẫu bản nhận xét giờ dạy của giáo viên tiểu học

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

(Cấp tiểu học)

Họ tên người dạy:………………………………………………………………………

Tên bài:………………………………………………………Tiết PPCT………………….

Môn:……………………Lớp:……………Tiết thứ :……………..Ngày dạy:………………………

Họ tên người cùng dự:…………………………………………………………………………

Tác giả

FEATURED TOPIC

hihi