Chứng chỉ hành nghề y: Điều kiện, thủ tục xin cấp thế nào?

Bạn đã bao giờ tự hỏi về chứng chỉ hành nghề y và những điều kiện cũng như thủ tục để xin cấp nó? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Contents

1. Chứng chỉ hành nghề Y là gì?

Chứng chỉ hành nghề y là một văn bản do cơ quan nhà nước cấp cho những người đáp ứng đủ điều kiện hành nghề y theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Chứng chỉ này là một yêu cầu cần thiết để có thể hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực khám và chữa bệnh. Nó cũng công nhận năng lực, trình độ chuyên môn và nỗ lực cống hiến của cá nhân trong lĩnh vực y học.

2. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề y

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, có 6 đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề y bao gồm:

 • Bác sỹ, y sỹ.
 • Điều dưỡng viên.
 • Hộ sinh viên.
 • Kỹ thuật viên.
 • Lương y.
 • Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Ngoài ra, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 cũng bổ sung thêm 3 đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề y từ ngày 01/01/2024:

 • Dinh dưỡng lâm sàng.
 • Cấp cứu viên ngoại viện.
 • Tâm lý lâm sàng.

3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y

3.1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y trước 01/01/2024

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y quy định tại Điều 18, 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 như sau:

(1) Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

 • Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 • Có văn bản xác nhận quá trình thực hành.
 • Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 • Không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục hoặc chữa bệnh, bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

(2) Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

 • Có đủ điều kiện như đối với người Việt Nam.
 • Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh.
 • Có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận.
 • Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

3.2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y từ 01/01/2024

Từ 01/01/2024, điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề quy định tại Điều 30 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 như sau:

Đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng

 • Được đánh giá đủ năng lực hành nghề qua kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 • Có đủ sức khỏe để hành nghề.
 • Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định.
 • Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề.

Điều kiện cấp mới giấy phép hành nghề đối với các chức danh lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền

 • Có giấy chứng nhận lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
 • Có đủ sức khỏe để hành nghề.
 • Đáp ứng năng lực tiếng Việt đối với người nước ngoài theo quy định.
 • Không thuộc một trong các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề.

4. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y

4.1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y trước 01/01/2024

Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề

 • Bộ Y tế cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp như người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác; người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.
 • Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý.
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc cấp, cấp lại và thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề

 • Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam bao gồm: đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; bản sao văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn; văn bản xác nhận quá trình thực hành; giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề; phiếu lý lịch tư pháp; sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác.
 • Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm: đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; bản sao văn bằng chuyên môn; văn bản xác nhận quá trình thực hành; văn bản xác nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc hồ sơ của người phiên dịch; giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề; phiếu lý lịch tư pháp; giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp.

4.2. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y từ 01/01/2024

 • Thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề được quy định tại Điều 28 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.
 • Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành nghề bao gồm: đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề; tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện về đánh giá năng lực chuyên môn, sức khỏe, tiếng Việt … đối với từng chức danh chuyên môn tương ứng.
 • Thủ tục cấp mới giấy phép hành nghề được quy định tại Điều 30 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

5. Quy định mới về cấp chứng chỉ hành nghề y từ 01/01/2024

5.1. Hiệu lực của chứng chỉ hành nghề y

Trước đây, chứng chỉ hành nghề y chỉ có giá trị trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, mỗi người hành nghề chỉ được cấp 01 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc với thời hạn 05 năm. Các chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước ngày 01/01/2024 sẽ được chuyển đổi sang giấy phép hành nghề theo lộ trình quy định và được gia hạn theo định kỳ 05 năm kể từ ngày chuyển đổi.

5.2. Thêm 3 đối tượng phải có giấy phép hành nghề y

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 bổ sung thêm 3 đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề gồm: dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

5.3. Bác sĩ phải kiểm tra năng lực để được cấp chứng chỉ hành nghề y

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh áp dụng đối với bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng. Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định và thời gian cụ thể cho từng chức danh.

Nếu bạn còn thắc mắc, hãy gọi tổng đài 19006192 để được tư vấn và giải đáp.

FEATURED TOPIC

hihi