Thủ tục thanh lý công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ cần thực hiện thủ tục thanh lý công cụ dụng cụ khi những công cụ này không còn đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nhưng khi nào mới cần thanh lý công cụ dụng cụ và thủ tục thanh lý như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi đó.

1. Khi nào cần thanh lý công cụ dụng cụ

Công cụ dụng cụ sẽ có giá trị giảm dần theo thời gian và khi không còn đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp sẽ cần thanh lý chúng.

2. Thủ tục thanh lý công cụ dụng cụ

  • Các bộ phận sử dụng công cụ dụng cụ sẽ báo cáo về tình trạng hư hỏng và nhu cầu đáp ứng.
  • Bộ phận quản lý tài sản kiểm tra tình trạng sử dụng.
  • Bộ phận quản lý tài sản lập phiếu báo hỏng và đề nghị thanh lý công cụ dụng cụ.
  • Ban lãnh đạo phê duyệt thanh lý.
  • Cán bộ quản lý tài sản ghi giảm trên sổ theo dõi công cụ dụng cụ và kế toán ghi giảm trên sổ kế toán.

3. Cách hạch toán thanh lý công cụ dụng cụ

  • Thu về bán công cụ dụng cụ: Nợ TK 111, 112, 131; Có TK 711; Có TK 333.
  • Chi phí khi thanh lý công cụ dụng cụ: Nợ TK 811; Có TK 111, 112, 131.
  • Ghi giảm công cụ dụng cụ sau khi thanh lý.

4. Biên bản thanh lý công cụ dụng cụ

Đối với công cụ dụng cụ, chỉ cần quyết định thanh lý được Ban lãnh đạo ký duyệt. Việc quản lý giá trị mua vào, khấu hao và giá trị thanh lý của công cụ dụng cụ đòi hỏi sự chính xác và chặt chẽ. Nhiều doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm quản lý tài sản để hỗ trợ trong công việc này.

Image
Caption: Thủ tục thanh lý công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp

FEATURED TOPIC