MÙA – THỜI GIAN VÀ ĐẶC ĐIỂM

Mùa – Hiểu theo khái niệm phổ biến

Mùa là sự phân chia các khoảng thời gian trong năm dựa vào chu kỳ của khí hậu. Mỗi mùa có những đặc điểm riêng về thời tiết và khí hậu, tạo nên sự thay đổi trong cảm nhận của chúng ta về môi trường xung quanh.

Nguyên nhân sinh ra mùa

Mùa được hình thành do trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của nó khi quay quanh Mặt Trời. Trục nghiêng này khiến cho ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng vào các vùng khác nhau của Trái Đất theo từng thời kỳ trong năm, tạo nên sự khác biệt về nhiệt độ và khí hậu.

Mùa hè, ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng nhiều hơn vào bán cầu Bắc, tạo nên nhiệt đới và nóng bức. Trái lại, mùa đông, ánh sáng giảm và bán cầu Bắc trở nên lạnh hơn. Các yếu tố khác như gió mùa, phân bố địa lý và địa hình cũng góp phần tạo nên sự biến đổi trong thời tiết và khí hậu.

Mùa theo tiết khí

Mùa theo tiết khí là phân chia dựa trên 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Công tác lập lịch của các nền văn minh đông dương cổ đại như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam sử dụng tiết khí để đồng bộ hóa các mùa trong năm. Đây là phạm trù quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

Mùa xuân, hạ, thu và đông được tính toán dựa trên các tiết khí, mỗi mùa kéo dài trong khoảng ba tháng.

Mùa theo âm lịch

Mùa theo âm lịch dựa vào chu kỳ của Mặt Trăng. Theo cách tính này, mỗi mùa kéo dài khoảng ba tháng. Tháng 1, 2 và 3 là mùa xuân. Tháng 4, 5 và 6 là mùa hạ. Tháng 7, 8 và 9 là mùa thu. Tháng 10, 11 và 12 chính là mùa đông. Mùa xuân bắt đầu từ ngày đầu tháng 1 (Tháng Giêng) theo lịch âm.

Mùa theo khí tượng

Mùa theo khí tượng được phân chia dựa trên các yếu tố thời tiết và khí hậu đặc trưng của khu vực đó. Việt Nam, đặc biệt là miền bắc, có thể chia thành bốn mùa: đông, xuân, hạ và thu.

Miền bắc Việt Nam có chu kỳ nhiệt độ và lượng mưa thay đổi đáng kể trong năm. Thời tiết mùa đông và xuân chịu ảnh hưởng của gió mùa bắc khô, dẫn đến ít mưa. Trái lại, miền nam có sự biến động thời tiết ít hơn và thường chỉ có hai mùa trong năm.

Mùa ở Hà Tĩnh

Với đặc điểm địa hình độc đáo, Hà Tĩnh có khí hậu khá đặc biệt. Vùng đồng bằng ven biển thường có mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau và mùa khô từ tháng 2 đến tháng 4. Tuy nhiên, vùng miền núi như Hương Sơn, Hương Khê có lượng mưa thấp hơn và không được xem là mùa mưa. Với thời tiết khác biệt trong từng vùng, việc phân chia mùa ở Hà Tĩnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố và tùy thuộc vào từng lĩnh vực.

Với những đặc điểm khí hậu độc đáo và phân hóa theo mùa và vùng, việc phân mùa ở Hà Tĩnh có thể thực hiện dựa trên từng tiêu chí và hướng tiếp cận khác nhau.

FEATURED TOPIC