Quy định thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính: Tầm quan trọng và ảnh hưởng đến hoạt động của các lự

Giới thiệu

Trong việc bảo đảm trật tự và an toàn xã hội, việc xử phạt vi phạm hành chính đóng vai trò vô cùng quan trọng. Để làm việc này hiệu quả và đảm bảo công bằng, thu, nộp tiền phạt là một quy trình cần thiết. Bài viết này sẽ giới thiệu về thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính.

Những quy định chung

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Thiết lập quy định về các thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính và sử dụng biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính. Cũng như quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

  1. Các tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính.
  2. Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
  3. Kho bạc Nhà nước, Tổng cục thuế.
  4. Các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thu, nộp tiền phạt và quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt.
FEATURED TOPIC

hihi