Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT: Tôn vinh Học sinh Xuất sắc tại Tiểu học

Khen thưởng Học sinh Xuất sắc đối với Học sinh tiểu học, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT: Tôn vinh Học sinh Xuất sắc tại Tiểu học (Ảnh minh họa)

Trước đây, trước năm 2016, học sinh tiểu học được khen thưởng với các danh hiệu như học sinh giỏi, học sinh tiên tiến,… Tuy nhiên, từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, ngành giáo dục đã chuyển sang đánh giá bằng nhận xét và khen thưởng cuối năm được chia thành 02 hạng mục:

Hạng mục 1: Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện

  • Kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt.
  • Các năng lực, phẩm chất được đánh giá đạt mức Tốt.
  • Bài kiểm tra định kì cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên.

Hạng mục 2: Học sinh có thành tích vượt trội hoặc tiến bộ vượt bậc

  • Thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất, được giáo viên giới thiệu và tập thể lớp công nhận.

Theo quy định hiện tại, trong giấy khen không còn các danh hiệu, thay vào đó là những lời khen tặng, nhận xét dựa trên sự tiến bộ của từng học sinh. Điều này dẫn đến việc hầu hết các học sinh tiểu học đều nhận được giấy khen cuối năm với những nhận xét như: “Nổi bật về phát triển phẩm chất”, “Hoàn thành tốt các môn học và phát triển năng lực phẩm chất”, “Đạt thành tích nổi trội trong học tập”, “Đạt thành tích trong rèn luyện và học tập”, “Đạt thành tích về phẩm chất, năng lực”, “Con hoàn thành tốt các môn về Mỹ thuật và Đạo đức”,…

Sau 4 năm áp dụng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục sửa đổi quy định về việc khen thưởng học sinh theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. Theo đó, việc khen thưởng cuối năm được điều chỉnh nhằm giảm thiểu bệnh thành tích mà vẫn đảm bảo khuyến khích, khích lệ tinh thần học tập của học sinh.

Quy định đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học này theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT sẽ được áp dụng từ các năm học 2020-2021 cho lớp 1 đến năm học 2024-2025 cho lớp 5.

Hình ảnh:
Khen thưởng Học sinh Xuất sắc đối với Học sinh tiểu học, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT
Hình ảnh này minh họa việc khen thưởng Học sinh Xuất sắc đối với Học sinh tiểu học theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT.

FEATURED TOPIC