Thông tư 22/2016/TT-BTC: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Trách nhiệm bảo hiểm là một vấn đề quan trọng mà mỗi chủ xe cơ giới cần quan tâm. Vào ngày 01/04/2016, Thông tư số 22/2016/TT-BTC – được Ban Tài chính ban hành vào ngày 16/02/2016 – đưa ra các quy định liên quan đến việc bồi thường và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Tăng mức bồi thường bảo hiểm

Một trong những điểm nổi bật của Thông tư là việc tăng mức bồi thường bảo hiểm. Trước đây, số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả khi có thiệt hại về người là 70 triệu đồng/người/vụ tai nạn. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/04/2016, mức bồi thường này đã được nâng lên 100 triệu đồng/người/vụ. Đối với thiệt hại về tài sản, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tối đa 50 triệu đồng/vụ tai nạn do xe mô tô hai bánh hoặc xe gắn máy gây ra, và 100 triệu đồng/vụ tai nạn do xe ô tô gây ra.

Thời hạn yêu cầu bồi thường

Theo quy định trong Thông tư, chủ xe phải gửi thông báo bằng văn bản và tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường tới doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thanh toán bồi thường cho chủ xe trong 15 ngày sau khi nhận được hồ sơ, hoặc trong 30 ngày nếu cần tiến hành xác minh hồ sơ. Thời hạn yêu cầu bồi thường là 1 năm, tính từ ngày xảy ra tai nạn.

Điều chỉnh mức phí bảo hiểm

Thông tư cũng điều chỉnh mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với các loại xe cơ giới. Đối với xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 06 chỗ ngồi, mức phí đã được tăng lên 437.000 đồng/năm từ 397.000 đồng/năm. Xe ô tô 16 chỗ ngồi kinh doanh vận tải có mức phí 3.054.000 đồng/năm, tăng 509.000 đồng/năm so với trước. Xe ô tô 24 chỗ ngồi kinh doanh vận tải có mức phí 4.632.000 đồng/năm, tăng 772.000 đồng/năm.

Thông tư 22/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/04/2016 đến ngày 01/3/2021, khi được Thông tư 04/2021/TT-BTC thay thế.

Xem chi tiết Thông tư 22/2016/TT-BTC tại đây

Bảo hiểm xe cơ giới
Hình ảnh minh họa: Bảo hiểm xe cơ giới

Nguồn: Tên nguồn

FEATURED TOPIC

hihi