Tổng hợp 7 mẫu hóa đơn mới nhất theo Thông tư 78

Chào mừng đến với bài viết hôm nay! Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 7 mẫu hóa đơn mới nhất theo Thông tư 78. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ được cập nhật về những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực này. Hãy cùng khám phá nhé!

1. Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính nhiệm vụ hướng dẫn mẫu hiển thị của các loại hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Dựa theo Nghị định này, chúng ta có danh sách các loại hóa đơn như sau:

1.1 Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn này dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng sử dụng phương pháp khấu trừ và áp dụng cho các hoạt động sau:

 • Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa
 • Hoạt động vận tải quốc tế
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu
 • Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

1.2 Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn này áp dụng cho tổ chức và cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp và có các hoạt động sau:

 • Bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong nội địa
 • Hoạt động vận tải quốc tế
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu
 • Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài

Ngoài ra, tổ chức và cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

1.3 Hóa đơn điện tử bán tài sản công

Hóa đơn này được sử dụng khi bán các tài sản công như:

 • Tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (bao gồm cả nhà ở thuộc sở hữu nhà nước)
 • Tài sản kết cấu hạ tầng
 • Tài sản công được Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 • Tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước
 • Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
 • Tài sản công bị thu hồi theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền
 • Vật tư, vật liệu thu hồi được từ việc xử lý tài sản công

1.4 Hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia

Hóa đơn này được sử dụng khi các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan dự trữ nhà nước bán hàng dự trữ quốc gia.

1.5 Tem, vé, thẻ

Các loại hóa đơn này có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

1.6 Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng

Các loại hóa đơn này có hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.7 Phiếu xuất kho kiểm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Các loại hóa đơn này được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, đã ban hành các mẫu hóa đơn/biên lai sau đây:

 1. Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia
 2. Hóa đơn bán tài sản công
 3. Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù)
 4. Hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (dùng cho một số tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ)
 5. Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
 6. Hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành
 7. Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

Ảnh minh họa

2. Mẫu hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

3. Mẫu hóa đơn bán tài sản công

4. Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù

5. Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng dùng cho tổ chức, doanh nghiệp đặc thù thu bằng ngoại tệ

7. Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế phát hành

8. Mẫu hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành

Trên đây là tổng hợp 7 mẫu hóa đơn mới theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. Nếu cần hỗ trợ thêm, độc giả vui lòng gọi ngay đến tổng đài 1900.6192.