Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Bước ngoặt cho sự nghiệp đầu tư chứng khoán

Bạn đã từng nghe đến chứng chỉ hành nghề chứng khoán chưa? Đây là một loại văn bằng quan trọng xác nhận rằng bạn đã đáp ứng đủ các yêu cầu chuyên môn để làm việc tại các công ty chứng khoán, quản lý quỹ, hoặc các công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về chứng chỉ này, các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán, và những điều cần biết để đạt được chứng chỉ này. Nếu bạn quan tâm đến việc học chứng chỉ hành nghề chứng khoán, hãy đọc đến cuối bài viết để biết thêm chi tiết.

1686133050086

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là gì?

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là một loại văn bằng xác nhận rằng người có tên trong chứng chỉ đã đáp ứng đủ các yêu cầu chuyên môn để làm việc tại các công ty chứng khoán, quản lý quỹ, hoặc các công ty đầu tư chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Theo quy định của Bộ Tài chính, có 3 loại chứng chỉ chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, bao gồm:

 • Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán
 • Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính
 • Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Để nhận được chứng chỉ này, học viên cần tham gia các khóa đào tạo và thi chứng chỉ hành nghề chứng khoán được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán.

7 loại chứng chỉ chuyên môn

Chứng chỉ chuyên môn là những chứng chỉ mà bạn cần có để đạt được chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Tùy thuộc vào loại chứng chỉ hành nghề cụ thể, bạn sẽ cần các chứng chỉ chuyên môn tương ứng. Dưới đây là 7 loại chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán:

 1. Chứng chỉ: Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 2. Chứng chỉ: Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 3. Chứng chỉ: Phân tích và đầu tư chứng khoán
 4. Chứng chỉ: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán
 5. Chứng chỉ: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 6. Chứng chỉ: Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán
 7. Chứng chỉ: Quản lý quỹ, tài sản và rủi ro

Lưu ý rằng chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ hành nghề là khác nhau, với chứng chỉ chuyên môn là điều kiện để đạt được chứng chỉ hành nghề.

1710303187586

Cần những chứng chỉ chuyên môn nào để đạt được chứng chỉ hành nghề chứng khoán?

Tùy vào từng loại chứng chỉ hành nghề, bạn sẽ cần các chứng chỉ chuyên môn khác nhau. Dưới đây là các chứng chỉ chuyên môn tương ứng với từng loại chứng chỉ hành nghề:

Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Để đạt được chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, bạn cần có 4 chứng chỉ chuyên môn sau:

 • Chứng chỉ: Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • Chứng chỉ: Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 • Chứng chỉ: Phân tích và đầu tư chứng khoán
 • Chứng chỉ: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Để đạt được chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, bạn cần có 6 chứng chỉ chuyên môn sau:

 • Chứng chỉ: Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • Chứng chỉ: Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 • Chứng chỉ: Phân tích và đầu tư chứng khoán
 • Chứng chỉ: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Chứng chỉ: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Chứng chỉ: Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

Để đạt được chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, bạn cần có 7 chứng chỉ chuyên môn sau:

 • Chứng chỉ: Cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
 • Chứng chỉ: Luật áp dụng trong ngành chứng khoán
 • Chứng chỉ: Phân tích và đầu tư chứng khoán
 • Chứng chỉ: Môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Chứng chỉ: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • Chứng chỉ: Tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán
 • Chứng chỉ: Quản lý quỹ, tài sản và rủi ro

Học chứng chỉ hành nghề chứng khoán ở đâu?

Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán (SRTC) là đơn vị duy nhất được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán. Tại SRTC, bạn có thể tham gia các khóa học chứng chỉ chứng khoán được tổ chức chuẩn mực, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với thực tế thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Địa chỉ học chứng chỉ chứng khoán ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán.

Đó là những thông tin quan trọng và kiến thức cơ bản về chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về chứng chỉ này, các loại chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực chứng khoán, các chứng chỉ chuyên môn cần thiết, và vị trí để học chứng chỉ chứng khoán. Để biết thêm thông tin hữu ích về lĩnh vực chứng khoán, hãy truy cập website của chúng tôi. Chúc bạn thành công trong sự nghiệp đầu tư chứng khoán!

1702521112057