Biểu mẫu xin cấp Chứng chỉ hành nghề y (Bác sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)

Biểu mẫu xin cấp giấy xác nhận quá trình thực hành:

 • Đơn xin cấp giấy xác nhận quá trình thực hành
 • Nhận xét quá trình thực hành

Biểu mẫu Cấp chứng chỉ hành nghề

Trường hợp mới cấp lần đầu:

 • Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
 • Sơ yếu lý lịch
 • Giấy xác nhận quá trình thực hành
 • Giấy khám sức khỏe theo khám sức khỏe thông tư 14/2013/TT-BYT.

Trường hợp Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn:

 • Đơn xin Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 • Giấy xác nhận quá trình thực hành

Trường hợp Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn:

 • Đơn xin bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
 • Giấy xác nhận quá trình thực hành

Trường hợp Cấp lại chứng chỉ hành nghề do:​​​​​​​

 • CCHN được cấp không đúng thẩm quyền.
 • CCHN có nội dung trái pháp luật.
 • Biểu mẫu gồm:
  • Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề.
  • Sơ yếu lý lịch

Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề do:​​​​​​​

 • NHN không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục.
 • NHN được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.NHN không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp.
 • NHN không đủ sức khỏe để hành nghề.
 • NHN thuộc một trong các đối tượng (quy định tại khoản 04 Điều 18 của Luật khám bệnh, chữa bệnh):
  • Đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án.
  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
  • Đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh.
  • Đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.
  • Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Biểu mẫu gồm:
  • Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề
  • Sơ yếu lý lịch.

Trường hợp thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề

 • Đơn đề nghị Thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương – Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

Visit our Facebook page and subscribe to our YouTube channel for more updates.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Caption: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương – Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

FEATURED TOPIC