Tính lương thêm giờ khi ngày lễ trùng ngày nghỉ hằng tuần

Trích nguồn: chinhphu.vn

Giới thiệu

Trong công việc hàng ngày, việc tính lương thêm giờ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, nhiều người vẫn còn băn khoăn về việc này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính lương thêm giờ trong tình huống này.

Quan điểm thứ nhất: Mức lương thêm giờ là 200%

Theo một quan điểm, trong trường hợp ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, khi công chức hoặc viên chức phải làm thêm giờ vào thứ 7, mức lương thêm giờ áp dụng là 200%. Trong trường hợp nghỉ lễ quốc tế lao động vào thứ 7 và làm thêm giờ vào thứ 2 (ngày nghỉ bù cho thứ 7), mức lương thêm giờ sẽ là 300%.

Quan điểm thứ hai: Mức lương thêm giờ là 300%

Theo quan điểm thứ hai, trong trường hợp ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, nếu phải làm thêm giờ vào ngày lễ 1/5, mức lương thêm giờ áp dụng là 300%. Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù cho thứ 7 (thứ 2), mức lương thêm giờ vẫn là 300%.

Quy định theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC

Liên quan đến quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC, luật sư Trần Văn Toàn từ Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội đã trả lời như sau.

Theo Khoản 1, Khoản 2 Mục IV Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính, để được tính lương thêm giờ, công chức hoặc viên chức phải đã hoàn thành số giờ làm việc tiêu chuẩn trong một ngày và trong một tháng của cơ quan có thẩm quyền.

Công thức tính lương thêm giờ trong Thông tư này như sau: Mức lương giờ x 150% hoặc 200% hoặc 300% x số giờ thực tế làm thêm. Mức 150% áp dụng cho giờ làm thêm vào ngày thường, mức 200% áp dụng cho giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, và mức 300% áp dụng cho giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù.

Hiện nay, Luật Lao động năm 2019 cũng đã có quy định về việc trả lương thêm giờ. Vào ngày thường, mức lương thêm giờ ít nhất là 150%, vào ngày nghỉ hàng tuần là 200%, và vào ngày lễ, tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương cần trả ít nhất 300% (chưa kể tiền lương ngày lễ, tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương).

Tổng kết

Với những thắc mắc về việc tính lương thêm giờ khi ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, cần tuân thủ quy định trong Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC và các quy định trong Luật Lao động năm 2019. Điều này sẽ giúp công chức, viên chức và các nhân viên được hưởng lương thêm giờ một cách công bằng và đúng theo quy định.

Image
Hình ảnh minh họa

FEATURED TOPIC