Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT: Các điều kiện tối thiểu để học sinh hoàn thành chương trình THCS, THPT

Hình ảnh

Việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông luôn là một vấn đề quan trọng trong hệ thống giáo dục. Nhằm mang lại sự minh bạch và công bằng trong quá trình này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

03 điều kiện để được công nhận hoàn thành chương trình THCS, THPT

Theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, học sinh sẽ được công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông khi đáp ứng đủ ba điều kiện sau:

1. Kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Đạt trở lên

Kết quả rèn luyện của học sinh trong suốt một năm học sẽ được đánh giá theo mức Đạt trở lên. Điều này đảm bảo rằng học sinh không chỉ chú trọng vào thành tích học tập mà còn phải hướng tới việc rèn luyện đầy đủ các kỹ năng xã hội và phẩm chất đạo đức.

2. Kết quả học tập cả năm được đánh giá mức Đạt trở lên

Kết quả học tập của học sinh cũng được đánh giá theo mức Đạt trở lên. Điều này đảm bảo rằng học sinh đã nắm vững kiến thức và có khả năng áp dụng chúng vào thực tế.

3. Nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học

Học sinh không được nghỉ học quá 45 buổi trong một năm học, tính theo kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Việc này nhằm đảm bảo học sinh tham gia đầy đủ các hoạt động giảng dạy và rèn luyện.

Điều kiện miễn học phần thực hành

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT cũng quy định rằng học sinh gặp khó khăn trong học tập do mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị sẽ được miễn học phần thực hành môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh. Thay vào đó, họ sẽ được kiểm tra và đánh giá theo nội dung lý thuyết để đảm bảo sự công bằng và chính xác.

Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 05/9/2021 và mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình giáo dục trung học cơ sở và phổ thông. Chi tiết Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có thể được tìm thấy tại đây.

FEATURED TOPIC

hihi