Đại Học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng – Tuyển Sinh Năm 2023

Ngày 26 tháng 3 năm 2023, Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 cho sinh viên khoá 22. Đây là hoạt động thường niên của trường, nhằm giúp sinh viên có thể linh hoạt tổ chức thời gian của mình. Trong suốt 12 tuần, sinh viên đã thực hiện các nhiệm vụ trong đề tài của mình.

Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Buổi bảo vệ đã diễn ra đúng theo quy định của trường. Trước khi bắt đầu chương trình, TS. Nguyễn Thị Xuân Hương đã đọc các quyết định về việc cho phép sinh viên tham gia làm đồ án tốt nghiệp. Cô cũng đã công bố quy trình báo cáo kết quả thực hiện đề tài tốt nghiệp cũng như quy định tham điểm chấm. Mỗi hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp gồm 3 thành viên: Chủ tịch hội đồng, Uỷ viên – phản biện và Uỷ viên – thư ký. Giảng viên hướng dẫn không tham gia hội đồng chấm báo cáo.

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - TUYỂN SINH NĂM 2023

Chủ đề và công việc thực hiện

Các chủ đề mà sinh viên đã thực hiện trong đợt này bao gồm: xây dựng hệ thống phần mềm, an ninh an toàn thông tin và an ninh an toàn cho mạng máy tính. Để hoàn thành đề tài, sinh viên đã phải thực hiện nhiều công việc như đọc thêm tài liệu, khảo sát, phân tích, thiết kế, cài đặt phần mềm và tham gia khảo sát hệ thống mạng thực tế. Họ cũng đã đề xuất các giải pháp phù hợp. Mỗi sinh viên được cấp 30 phút để trình bày nội dung của đồ án. Sau đó, Uỷ viên – thư ký hội đồng chấm đồ án sẽ đọc nhận xét về tinh thần và thái độ làm việc của sinh viên, đánh giá chất lượng đồ án so với yêu cầu đã đề ra. Uỷ viên – phản biện sẽ đặt câu hỏi và đánh giá đề tài. Các thành viên hội đồng tiếp tục đặt câu hỏi xoay quanh nội dung đồ án.

Sinh viên tự tin trả lời các câu hỏi của hội đồng. Những câu hỏi mà sinh viên gặp khó khăn sẽ được giải thích và làm rõ bởi các thầy/cô để sinh viên cập nhật thêm kiến thức. Cuối cùng, TS. Nguyễn Thị Xuân Hương đã công bố điểm cho sinh viên.

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG - TUYỂN SINH NĂM 2023

Kết quả tốt nghiệp

Kết quả thực hiện đề tài trong đợt này cho thấy sự xuất sắc của sinh viên, với điểm số từ 8 đến 9. Điều này phản ánh đúng thực lực của họ sau 4 năm học tập tại trường. Chúc mừng các em với những thành công mới trên con đường phía trước. Chúng tôi tin rằng các em sẽ ghi dấu ấn của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố cũng như đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng