Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.1: Sự kiện không thể bỏ lỡ!

Trường CNTT&TT đã công bố lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2023.1. Đây là cơ hội và thách thức quan trọng trong hành trình học tập của sinh viên. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sự kiện này.

Thời gian và cách thức bảo vệ

 • Thời gian bắt đầu: Sáng từ 7h30 và chiều từ 13h30. Hãy chắc chắn bạn đã chuẩn bị tốt để không lỡ điểm danh!
 • Để biết thêm thông tin và hướng dẫn liên quan đến Đồ án tốt nghiệp, hãy truy cập Teams và tham gia vào kênh “Đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.1”.

Quan trọng: Hội đồng bảo vệ và kênh Teams

 • Hội đồng bảo vệ: Các thông tin về Hội đồng bảo vệ của sinh viên đã được cập nhật trên hệ thống quản lý đào tạo qldt. Hãy kiểm tra lại thông tin liên quan đến hội đồng của bạn trên hệ thống này.
 • Kênh Teams của hội đồng: Bạn và các thầy cô trong hội đồng đã được thêm vào kênh tương ứng trong Teams. Đây là nơi để giao tiếp và chia sẻ thông tin quan trọng cho buổi bảo vệ.

Chi tiết về phân ban

 1. Phía Trường: Mỗi phân ban sẽ có một điều phối viên, người đóng vai trò là đại diện và liên lạc cho phân ban đó. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình chuẩn bị bảo vệ, hãy liên hệ với điều phối viên qua email.
 2. Phía sinh viên: Mỗi phân ban sẽ cử một sinh viên làm đầu mối sinh viên. Đây là người chịu trách nhiệm tiếp nhận và chia sẻ thông tin đến tất cả các bạn sinh viên trong hội đồng.

Thông tin về phản biện

 • Để biết thông tin về giáo viên phản biện của mình, hãy tra cứu trên hệ thống quản lý đào tạo qldt.
 • Thời gian phản biện diễn ra từ ngày 19-31/01/2024.

Đến lượt bảo vệ

 • Mỗi sinh viên sẽ có từ 20-25 phút để trình bày nội dung Đồ án và trả lời câu hỏi của hội đồng.
 • Thứ tự bảo vệ trong hội đồng sẽ được quyết định và thông báo trước cho toàn thể hội đồng.
 • Đầu mối sinh viên cần chuẩn bị một máy tính xách tay và sao chép toàn bộ slide trình bày vào máy tính đó, kiểm tra kết nối với máy chiếu để sẵn sàng cho buổi bảo vệ.

Đừng quên kiểm tra Danh sách Phân ban để xem chi tiết về các phân ban.

Hãy chuẩn bị tinh thần và tài liệu cho buổi bảo vệ sắp tới. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ thực hiện tốt và thành công. Chúc bạn may mắn!

FEATURED TOPIC