Lý thuyết điện trường và cường độ điện trường – Đường sức điện

Điện trường và cường độ điện trường là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực vật lý điện. Chúng có vai trò quan trọng trong hiểu biết về các hiện tượng điện và ứng dụng của chúng trong cuộc sống hàng ngày. Bài viết này sẽ giới thiệu về lý thuyết điện trường và cường độ điện trường cũng như đường sức điện.

Điện trường

Môi trường truyền tương tác điện

Khi đặt hai quả cầu điện tích trái dấu trong một bình kín và hút hết không khí ra, ta nhận thấy lực hút giữa hai quả cầu không chỉ yếu đi mà còn mạnh lên. Điều này chỉ ra rằng có một môi trường truyền tương tác điện giữa hai quả cầu. Môi trường đó là điện trường.

Điện trường

Điện trường là môi trường bao quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Nó tạo ra lực điện tác dụng lên các điện tích khác nằm trong nó. Một điện tích tạo ra một điện trường xung quanh nó và tác dụng lực lên các điện tích khác trong điện trường đó.

Cường độ điện trường

Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại một điểm. Nó được xác định bằng kết quả của một thí nghiệm, trong đó lực điện tác dụng lên một điện tích thử đặt tại điểm đó chia cho độ lớn của điện tích thử đó. Cường độ điện trường là một đại lượng vectơ, có cùng phương và chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử.

Đường sức điện

Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác, đường sức điện là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó. Đường sức điện có hướng và qua mỗi điểm trong điện trường chỉ có duy nhất một đường sức điện.

Các đường sức điện thường được hình thành bởi các hạt nhỏ đã bị nhiễm điện và nằm dọc theo phương của lực điện. Mỗi đường sức điện có thể được xác định bằng việc vẽ các đường vuông góc với đường sức điện tại mỗi điểm và đếm số đường sức đi qua mỗi điện tích nhất định.

Trên đây là những khái niệm căn bản về lý thuyết điện trường và cường độ điện trường cũng như đường sức điện. Hiểu rõ về chúng sẽ giúp chúng ta có những cơ sở vững chắc khi tiếp cận với những ứng dụng điện trong cuộc sống hàng ngày.

Đường sức điện

FEATURED TOPIC