Bộ Tư pháp: Thông tư 30 của Bộ Y tế chứa nội dung không phù hợp

Thông tư 30 của Bộ Y tế đã gây tranh cãi khi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp cho biết rằng có nhiều điểm trong thông tư không phù hợp với quy định hiện hành.

Theo đó, khoản 3 Điều 5 của Thông tư 30 quy định về các giấy tờ xác định người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng là cựu chiến binh. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 7a Luật Bảo hiểm y tế, việc xác định đối tượng cựu chiến binh thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, không thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 8 Thông tư 30 cũng gây tranh cãi khi quy định về nội dung văn bản thoả thuận đối với người hành nghề không được quy định trước đó. Theo kết luận kiểm tra, điều này không phù hợp với Nghị định 146/2018 của Chính phủ.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã kiến nghị Bộ Y tế xử lý các nội dung trái pháp luật trong Thông tư 30. Đồng thời, cần rà soát quá trình thực hiện thông tư và xem xét xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan.

![Picture](Image URL)
Ảnh minh họa.

FEATURED TOPIC

hihi