Chuẩn đầu ra tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là một trong những trường đại học hàng đầu về chất lượng giảng dạy và đào tạo tại Việt Nam. Để có thể tốt nghiệp và nhận được tấm bằng danh giá từ trường này, sinh viên cần đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh. Vậy, chuẩn đầu ra tiếng Anh của NEU được quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

1. Chuẩn đầu ra tiếng Anh

Chuẩn đầu ra tiếng Anh là yêu cầu tối thiểu về kiến thức và trình độ tiếng Anh mà người học cần đạt sau khi hoàn thành một chương trình đào tạo. Mỗi cơ sở đào tạo sẽ có các chuẩn đầu ra cụ thể và công khai trên website để đảm bảo người học có thể đáp ứng yêu cầu. Chuẩn đầu ra tiếng Anh được tính dựa trên các chứng chỉ quốc tế như TOEIC, IELTS hay TOEFL.

2. Chuẩn đầu ra tiếng Anh NEU

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) quy định tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh hai lần trong năm. Đối tượng tham gia kiểm tra là sinh viên dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp. Đề thi kiểm tra tuân thủ theo phụ lục về dạng thức đề thi ngoại ngữ của Khung Tham chiếu Châu Âu.

Sinh viên có thể đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo ba cách sau:

  • Đạt từ 50/100 điểm trở lên và điểm mỗi phần thi không dưới 30 trong kỳ kiểm tra chuẩn đầu ra.
  • Có một trong các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực.
  • Có văn bằng phổ thông quốc tế, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Anh hoặc ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là tiếng Anh.

3. Chuẩn đầu ra tiếng Anh NEU

Sinh viên đạt chuẩn đầu ra sẽ được miễn học, miễn thi và được quy đổi điểm các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo. Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh ở NEU sẽ phụ thuộc vào từng ngành/ chương trình đào tạo.

Nếu bạn là sinh viên của NEU, hãy nắm vững thông tin về chuẩn đầu ra tiếng Anh để có kế hoạch ôn tập phù hợp. Đừng quên tham khảo lộ trình học IELTS miễn phí để nhận được phương pháp và cách học riêng phù hợp với mục tiêu của bạn.