Mẫu Đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở 2024 mới nhất

Đơn này được tạo ra để yêu cầu cấp giấy phép xây dựng cho công trình nhà ở mới. Công trình này có thể nằm trong các khu vực không theo tuyến, theo tuyến trong đô thị, tín ngưỡng tôn giáo, tượng đài, hoặc là nhà ở riêng lẻ hoặc cải tạo, sửa chữa.

Thông tin về chủ đầu tư

 • Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ):
 • Người đại diện:
 • Địa chỉ liên hệ:

Thông tin công trình

 • Địa điểm xây dựng:
 • Lô đất số:
 • Diện tích: m2.
 • Tại số nhà:
 • Đường/phố:
 • Phường/xã:
 • Quận/huyện:
 • Tỉnh/thành phố:

Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng

 • Tên tổ chức/cá nhân:
 • Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:
 • Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng

 • Tên tổ chức/cá nhân:
 • Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:
 • Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:

Nội dung đề nghị cấp phép

4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo

 • Loại công trình:
 • Cấp công trình:
 • Diện tích xây dựng: m2.
 • Cốt xây dựng: m.
 • Tổng diện tích sàn: m2.
 • Chiều cao công trình: m.
 • Số tầng:

4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

 • Loại công trình:
 • Cấp công trình:
 • Tổng chiều dài công trình: m.
 • Cốt của công trình: m.
 • Chiều cao tĩnh không của tuyến: m.
 • Độ sâu công trình: m.

4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng

 • Loại công trình:
 • Cấp công trình:
 • Diện tích xây dựng: m2.
 • Cốt xây dựng: m.
 • Chiều cao công trình: m.

4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ

 • Cấp công trình:
 • Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2.
 • Tổng diện tích sàn: m2.
 • Chiều cao công trình: m.
 • Số tầng:

4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa

 • Loại công trình:
 • Cấp công trình:
 • Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn

 • Giai đoạn 1:
  • Loại công trình:
  • Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.
 • Giai đoạn 2:
  • Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án

 • Tên dự án:
 • Đã được phê duyệt, theo Quyết định số: ngày
 • Gồm: (n) công trình

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình

 • Công trình cần di dời:
 • Loại công trình:
 • Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): m2.
 • Tổng diện tích sàn: m2.
 • Chiều cao công trình: m.
 • Địa điểm công trình di dời đến:
 • Lô đất số:
 • Diện tích: m2.
 • Tại:
 • Đường:
 • Phường (xã):
 • Quận (huyện):
 • Tỉnh, thành phố:

Cam kết

Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:
  • 1 –
  • 2 –

……………., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

FEATURED TOPIC

hihi