Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thủy nội địa – Thông tư 40/2019/TT-BGTVT

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT về việc cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thủy nội địa đã được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 15/10/2019. Thông tư này quy định các thủ tục thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, và chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa.

Điều kiện cấp chứng chỉ

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT quy định các điều kiện cụ thể để dự thi, kiểm tra và được cấp chứng chỉ chuyên môn như sau:

1. Chứng chỉ thủy thủ, chứng chỉ thợ máy và chứng chỉ lái phương tiện

Để được cấp chứng chỉ thủy thủ, thợ máy, hoặc lái phương tiện thủy nội địa, thí sinh phải đủ 16 tuổi trở lên. Đối với chứng chỉ lái phương tiện, độ tuổi yêu cầu là 18 tuổi trở lên. Ngoài ra, để được cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc, thí sinh cần đủ 18 tuổi trở lên và phải có chứng chỉ thủy thủ hoặc lái phương tiện trước đó.

2. Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đặc biệt

Để được cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi biển, phương tiện chở xăng dầu, chở hóa chất, chở khí hóa lỏng, thí sinh phải có chứng chỉ thủy thủ, thợ máy hoặc lái phương tiện trước đó.

3. Chứng chỉ kinh nghiệm chuyên môn thuyền trưởng

Để được cấp chứng chỉ kinh nghiệm chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, thí sinh cần đủ 18 tuổi trở lên, có chứng chỉ thủy thủ hoặc lái phương tiện, và đã đảm nhiệm chức danh trong ít nhất 12 tháng hoặc có giấy chứng nhận kinh nghiệm chuyên môn thuyền trưởng hạng tư và đã đảm nhiệm chức danh thủy thủ hoặc lái phương tiện trong ít nhất 06 tháng.

Điều kiện về tham gia coi thi, chấm thi

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT cũng quy định rằng thành viên Ban coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, và chấm kiểm tra việc cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa sẽ không được tham gia trong vòng 03 tháng sau khi uống rượu, bia hoặc sử dụng chất kích thích khác bị cấm theo pháp luật.

Thông tư 40/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và thay thế cho các thông tư trước đó là Thông tư 56/2014/TT-BGTVT và Thông tư 02/2017/TT-BGTVT. Đáng chú ý, từ ngày 15/02/2021, Thông tư này đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 35/2020/TT-BGTVT.

Chi tiết về Thông tư 40/2019/TT-BGTVT có thể được tìm thấy [tại đây](url of Thông tư 40/2019/TT-BGTVT)

Thuyền viên

Caption: Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thủy nội địa mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các thủy thủ và lái phương tiện thủy nội địa.

FEATURED TOPIC

hihi