Trang Thông Tin Điện Tử Phường Đậu Liêu – Thị Xã Hồng Lĩnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP để cải thiện công tác văn thư. Nghị định này thay thế các Nghị định trước đó và điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến công tác văn thư. Cùng xem những điều mới trong Nghị định 30 nhé.

Các loại văn bản hành chính

Nghị định 30 quy định có 29 loại văn bản hành chính, trong đó bổ sung 1 loại văn bản mới là Phiếu báo và loại bỏ 4 loại văn bản là Bản cam kết, Giấy đi đường, Giấy chứng nhận, Giấy biên nhận hồ sơ.

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Nghị định 30 cũng điều chỉnh thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Có một số điểm mới như sau:

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản phải được ghi rõ tên địa phương và đơn vị trực thuộc trên văn bản.

Cỡ chữ của tên loại văn bản

Nghị định mới cho phép sử dụng cỡ chữ 13 hoặc 14 cho tên loại văn bản hành chính.

Nội dung văn bản

Nghị định 30 không quy định cụ thể về ngôn ngữ và cách diễn đạt trong văn bản, nhưng vẫn yêu cầu các cơ quan, tổ chức sử dụng ngôn ngữ viết đơn giản, dễ hiểu và tuân thủ bố cục, thống nhất cỡ chữ.

Căn cứ ban hành văn bản

Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng và kết thúc bằng dấu “chấm”.

Đánh số trang

Số trang của văn bản được đặt canh giữa theo chiều ngang trong phần lề trên của văn bản và không hiển thị số trang thứ nhất.

Chữ ký số của cơ quan, tổ chức

Nghị định 30 quy định cụ thể về hình ảnh và thông tin chữ ký số của cơ quan, tổ chức ở các vị trí khác nhau trên văn bản giấy, văn bản điện tử và văn bản số hóa.

Nơi nhận văn bản

Nghị định 30 quy định 3 loại văn bản phải có nơi nhận ở phần thứ nhất là Tờ trình, Báo cáo gửi cơ quan cấp trên và Công văn.

Thông tin chỉ dẫn kèm theo văn bản

Nghị định 30 quy định cụ thể việc trình bày thông tin chỉ dẫn kèm theo văn bản trên mỗi Phụ lục được ban hành.

Trách nhiệm đối với văn bản

Nghị định 30 cũng quy định rõ trách nhiệm của cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản và người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Ngoài ra, người ký văn bản cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản do mình ký ban hành.

Với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, công tác văn thư sẽ được cải thiện và phù hợp với yêu cầu của thời đại, mang lại hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong quá trình trình bày và quản lý văn bản hành chính.

FEATURED TOPIC