Quy định về chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA) theo pháp luật hiện nay

Kế toán là một ngành nghề quan trọng và yêu cầu sự chuyên môn và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực này. Để đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu của thị trường, pháp luật đã đưa ra quy định về chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA). Dưới đây là những thông tin quan trọng về chứng chỉ này mà bạn cần biết.

Chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA) là gì?

Chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA) là giấy chứng nhận hành nghề kế toán được cấp bởi Bộ Tài Chính sau khi hoàn thành một kỳ thi đạt chuẩn. Chứng chỉ này đánh giá năng lực và phẩm chất của một kế toán viên để xác định xem họ có phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng hay không.

Điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo quy định của Thông tư 91/2017/TT-BTC, để dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán, bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về đạo đức nghề nghiệp

Bạn cần có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật.

Điều kiện về bằng cấp

Bạn cần có một trong những bằng cấp sau đây:

 • Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng.
 • Bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác với tổng số học trình các môn học liên quan đủ điểm quy định.
 • Bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm theo quy định.

Điều kiện về thời gian làm việc thực tế

Bạn cần có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm làm việc về tài chính, kế toán, kiểm toán. Thời gian tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học đến thời điểm đăng ký dự thi.

Hồ sơ dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo quy định, hồ sơ dự thi chứng chỉ hành nghề kế toán gồm:

 • Phiếu đăng ký dự thi.
 • Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú.
 • Ảnh màu cỡ 3×4 và đóng dấu giáp lai.
 • Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế.
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú.
 • Bản sao các văn bằng được quy định.
 • Ảnh màu cỡ 3x4cm mới chụp trong vòng 6 tháng và 2 phong bì có dán tem và ghi rõ thông tin người nhận.

Các đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA)

Ngoài các kế toán viên, còn có một số đối tượng khác bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA):

Kế toán trưởng

Để làm kế toán trưởng, bạn cần có chứng chỉ kế toán trưởng, chuyên môn và nghiệp vụ ngành kế toán từ bậc trung cấp, thời gian làm việc thực tế ít nhất 2-3 năm và chứng chỉ CPA.

Người được thuê làm sổ sách kế toán

Người này phải đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp trong Luật kế toán và có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán và CPA.

Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán

Cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán cần có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, văn phòng và địa chỉ để giao dịch, đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, và chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ CPA.

Người hành nghề kế toán trong các doanh nghiệp kế toán

Người này cần có hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ CPA.

Chủ sở hữu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Chủ sở hữu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán cần có chứng chỉ hành nghề để đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ và trách nhiệm nghề nghiệp.

Đây là những quy định chung về chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA) theo pháp luật hiện nay. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi ngay cho công ty kế toán TaxKey – Lawkey để được tư vấn trực tiếp.

FEATURED TOPIC

hihi